CLASIF. 2015.2016

          ACTA  DA  11ª E DERRADEIRA XORNADA  DA  LNB (Conferencia NorLeste)  CELEBRADA  EN  REMOURELLE O 21 DE MAIO DE  2016   E   CLASIFICACIONS FINAIS, EN BERMELLO OS CLASIFICADOS PARA DISPUTAR AS FINAIS NACIONAIS EN SANTIAGO O 29 DE MAIO.
 
           FALTA POR CONFIRMAR CANTOS CATIVOS E DONAS VAN A PARTICIPAR PARA PECHAR DEFINITIVAMENTE OS CADORS.
           Si ollades calquera erro, comunicado para comprobar e no seo caso correxir. 
                            


No hay comentarios: